یک بار مشاهده در واتساپ

قابلیت جدید “یک بار مشاهده” (Veiw Once) در آپدیت جدید واتساپ

ویژگی "یک بار مشاهده" واتساپ به شما امکان می دهد. عکس ها و فیلم هایی را ارسال کنید که پس از یک بار مشاهده ناپدید می شوند.

ادامه متن