آموزش

آموزش حذف پسورد بایوس با روش دستی

آموزش حذف پسورد بایوس با روش دستی

ابتداء قبل از هر کاری باید کامپیوتر را خاموش کرده و تمام اتصالات را قطع کنید یعنی برقی در آن نباشد که البته برای امنیت بیشتر ، بعد از آن پوشش کیس کامپیوتر را باز کنید و به دنبال جامپر بایوس یا چیزی که در اصطلاح Motherboard Jumper می نامند بگردید که معمولا نزدیک باتری است. وظیفه جامپر ذخیره تمامی تنظیمات بایوس می باشد و هنگام جدا کردن وضعیت بایوس و مادربرد به حالت کارخانه ایی برمیگردد ، حتما به نوشته کنار آن دقت کنید چون گاهی در هر مادربردی متفاوت است.

جامپر با 2 دندانه ترکیب می شود

بعد از جدا کردن پلاستیک سه دندانه ملاحظه می کنید در حالیکه فقط جامپر با ۲ دندانه ترکیب می شود و دندانه سوم خالی می ماند و لازم است که این را در نصب جامپر به روش صحیح مراعات کنید.

دندانه دوم و سوم وصل می کنیم
الان دوباره جامپر را برمی گردانیم اما بر عکس یعنی به دندانه دوم و سوم وصل می کنیم سپس برق را به کامپیوتر وصل کرده و روشن می کنیم اما مدت کوتاهی (یک دقیقه) به قدری که تنظیمات جدید بایوس شناسایی شود و بعد از آن دوباره کامپیوتر را خاموش کرده و از برق جدا می کنیم.
باز دوباره جامپر را جدا کرده و به حالت اول برمی گردانیم یعنی وصل شدن به دندانه اول و دوم ، دوباره کامپیوتر را روشن می کنیم و هنگام ورود به بایوس ملاحظه می کنید فیلد درخواست پسورد مخفی شده پس به این طریق موفق به حذف پسورد بایوس خواهیم شد.

روش دیگر برای حذف پسورد بایوس

در این روش از طریق باتری مادربرد اقدام میکنیم که وظیفه اش ذخیره تنظیمات برد است و همچنین ذخیره ساعت و تاریخ برای کامپیوتر ، و جدا کردنش شاید منجر به نمایش پنجره F1 هنگام باز کردن سیستم شود ، حالا شما به غیر از خاموش کردن کامپیوتر و قطع برق ، باید باتری مادربرد را نیز جدا کنید.

بعد از آن کامپیوتر را روشن کرده ، وارد بایوس شوید ملاحظه می کنید درخواست پسورد (معمولا) مخفی شده ، بعد از آن دوباره کامپیوتر را خاموش کرده و از برق بکشید و باتری مادربرد را بار دیگر به روش صحیح جا بزنید و دومرتبه کامپیوتر را روشن کنید سپس وارد بایوس شده  و تنظیمات را قبل از بالا آمدن ویندوز ذخیره کنید.

باتری مادربرد را جدا کنید.