صفحه نمایش

نرخ تازه سازی صفحه نمایش

نرخ تازه سازی صفحه نمایش یا Refresh Rate چیست و چه اهمیتی دارد؟‎

این طبیعی است که هرکسی که مانیتور می خرد تحت تأثیر اندازه، شکل، وضوح و رنگ نمایشگر آن قرار می گیرد. اما با توجه به وظیفه، یکی از مهم ترین ویژگی های آن ممکن است: نرخ تازه سازی صفحه نمایش باشد. … ادامه مطلب

0دیدگاه ها