کیس کامپیوتر DEEPCOOL WAVE V2

کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL WAVE V2211008

WAVE V2 یک مورد Micro ATX طراحی شده با حداکثر سازگاری در ذهن است. اندازه کوچک این کیس، WAVE V2 را انتخابی ایده آل برای افرادی که محدودیت جا و مکان دارند، کرده است

  • Dimensions: 353.5×175 mm
  • PORT USB 3.0: 2