IP67 IP68

استاندارد های IP67 و IP68 چه هستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در مرحله اول شایان ذکر است که بین ضد آب بودن و مقاوم بودن در مقابل آب تفاوت وجود دارد. ضد آب بودن به معنای آن است که چیزی بدون توجه به مدت طولانی غوطه وری در برابر آب غیرقابل … ادامه مطلب

0دیدگاه ها