HTTP3 چیست

HTTP3

HTTP3 چیست و چگونه باعث بهبود سرعت اینترنت می شود؟

وقتی صحبت از اینترنت می شود هدف همیشه سرعت است. صاحبان سایت برای بهبود سرعت سایت خود می توانند از HTTP3 جدید استفاده کنند و هنگامی که مرورگر شما پروتکل جدید را تصویب کرد، متوجه دانلود سریع تر داده ها … ادامه مطلب

0دیدگاه ها