چه کسی از وای فای ما استفاده می کند

چه کسی از Wi-Fi ما استفاده می کند

چگونه بفهمیم چه کسی از Wi-Fi ما استفاده می کند ؟

مهم نیست که شما در خانه یا دفتر کار خود یک شبکه WiFi دارید. بسیار مهم است که بتوانید ببینید چه کسی از Wi-Fi شما استفاده می کند. برای مشاغل، نظارت بر کاربران با استفاده از شبکه WiFi می تواند … ادامه مطلب

0دیدگاه ها