پویشگر

اسکنر

آشنایی با اسکنر (scanner) و انواع آن

نام دیگر اسکنر، پویشگر است که کار آن تصویر برداری از اسناد کاغذی است. زمانی که بخواهیم عکس یا متن کاغذی را در کامپیوتر خود داشته باشیم و روی آن عملیاتی از جمله فتوشاپ و… انجام دهیم، یا در کل … ادامه مطلب

0دیدگاه ها