خطاهای اندروید

Unfortunately app has stopped در Android

نحوه رفع خطای Unfortunately app has stopped در Android

آیا هنگام خرابی برنامه پیام زیر را دریافت می کنید؟ Unfortunately app has stopped، Unfortunately, YouTube has stopped, unfortunately, Facebook has stopped, or unfortunately, WhatsApp has stopped ؟ این ارور فقط مربوط به یک برنامه خاص نمی شود، هر برنامه ای می … ادامه مطلب

0دیدگاه ها