خراب شدن باتری گوشی

خراب شدن باتری

3 عادت بد که باعث خراب شدن باتری گوشی می شود!

طبق یک پرسشنامه در Twitter از مردم پرسیده شد که بدترین عادت شان در شارژ کردن گوشی چیست که در حدود 55% جواب دادند: شارژ کردن در طول شب. هرچند، با صحبت با هر کدام از افراد، عده ای نمی … ادامه مطلب

0دیدگاه ها