حذف آیدیت ویندوز

حذف آپدیت ویندوز 10

آموزش نحوه حذف آپدیت ویندوز 10

اپدیت ها معمولاً مورد استقبال قرار می گیرند. این موارد برای معرفی ویژگی های جدید، رفع اشکال، بهبود ثبات و غیره هستند. با این حال، هر از چند گاهی یک اپدیت آنطور که در نظر گرفته شده ارائه نمی شود … ادامه مطلب

0دیدگاه ها