تکنولوژی چیست؟

تکنولوژی چیست؟

تعریف تکنولوژی و اجزا اصلی آن به زبان ساده

دو واژه تکنو و لوژی دو واژه ای هستند که از الفبا کشور یونان گرفته شده و وارد کشورمان شده اند. تکنولوژی کلمه ای است که از دو کلمه تکنو به معنا فن وهنر و لوژی هم به معنا شناخت … ادامه مطلب

0دیدگاه ها