تاثیر کرونا بر کسب و کار

تاثیر کرونا رشد شرکت های فناوری

ویروس کرونا و تاثیر آن بر رشد شرکت های بزرگ فناوری جهان

شیوع ویروس کرونا زندگی مردم سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داده است این ویروس در ایران باعث شد بسیاری از مشاغل آسیب ببینند و اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه شد. برای مثال مشاغلی مانند رستوران ها، مراکز مربوط به … ادامه مطلب

0دیدگاه ها