به روز رسانی فرم ویر

به روز رسانی فرم ویر سوئیچ

نحوه به روز رسانی فرم ویر سوئیچ از طریق منوی Bootutil

Bootutil حالت ایمن سوئیچ است. هنگامی که سوئیچ به دلیل مشکلی که در فرم ویر وجود دارد، نمی تواند راه اندازی شود، می توانیم سعی کنیم وارد منوی bootutil شویم و دوباره فرم ویر را از طریق عملکرد FTP بارگیری … ادامه مطلب

0دیدگاه ها