واتر کولینگ CPU

9 کالا

 • 13%
  فن سی پی یو گرین Green GLC120-EVO

  فن سی پی یو گرین Green Glacier GLC120-EVO

  2,350,000 تومان 2,050,000 تومان

  تخفیف: 12.8%

  فن سی پی یو گرین Green GLC120-EVO توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. سیستم این محصول کمپانی گرین به‌ صورت آبی بوده که این موضوع آن‌ را به محصولی حرفه‌ ای تبدیل کرده است. در این خنک‌ کننده، از یک رادیاتور آلومینیومی 240 میلی‌ متری استفاده شده‌ است که سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده ایفا می‌ کند. روی این رادیاتور آلومینیومی، یک عدد فن 120 میلی‌…
 • 5%
  خنک کننده مایع گرین Green GLC120A

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC120A

  2,050,000 تومان 1,950,000 تومان

  تخفیف: 4.9%

  خنک کننده مایع گرین Green GLC120A توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. یک خنک‌ کننده‌ی آبی بوده که از سیستم حلقه بسته (Closed Loop) استفاده می‌ کند. در این خنک‌ کننده، از یک رادیاتور آلومینیومی 120 میلی‌ متری استفاده شده‌ است که سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده ایفا می‌ کند. روی این رادیاتور آلومینیومی، یک عدد فن 120 میلی‌متری استفاده شده که هوای گرم وارد شده…
 • 7%
  خنک کننده مایع گرین Green GLC240-EVO

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC240-EVO

  2,800,000 تومان 2,600,000 تومان

  تخفیف: 7.1%

  خنک کننده مایع گرین Green GLC240-EVO توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. سیستم کار این محصول شرکت گرین به ‌صورت آبی است که این کالا را به محصولی حرفه ای تبدیل کرده است. در این خنک‌کننده، از یک رادیاتور آلومینیومی 240 میلی‌ متری استفاده شده ‌که سهم بسزایی در دفع گرمای پردازنده دارد. fan: 1 fan type: Liquid Coolingfan
 • 6%
  خنک کننده مایع گرین Green GLC240A

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC240A

  2,500,000 تومان 2,350,000 تومان

  تخفیف: 6%

  خنک کننده مایع گرین Green GLC240A توسط کمپانی گرین تهیه و تلید شده است، یک خنک‌ کننده‌ آبی بوده که از سیستم حلقه بسته (Closed Loop) استفاده می‌ کند. در این خنک‌ کننده، از یک رادیاتور آلومینیومی 240 میلی‌ متری استفاده شده‌ است که سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده ایفا می‌ کند. روی این رادیاتور آلومینیومی، دو فن 120 میلی‌ متری استفاده شده که هوای گرم وارد شده…
 • 3%
  خنک کننده مایع گرین Green GLC360-EVO

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC360-EVO

  3,075,000 تومان 2,980,000 تومان

  تخفیف: 3.1%

  خنک کننده مایع گرین Green GLC360-EVO توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. این محصول به ‌صورت آبی بوده که این موضوع آن ‌را به محصولی حرفه‌ ای تبدیل کرده است. در این خنک‌ کننده مایع، از یک رادیاتور آلومینیومی 360 میلی‌ متری استفاده شده‌ که به نوبه‌ی خود، سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده دارد. fan: 3 fan type: Liquid Coolingfan
 • 3%
  Green Glacier GLC120-ARGB

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC120-ARGB

  2,150,000 تومان 2,080,000 تومان

  تخفیف: 3.3%

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC120-ARGB توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. این محصول به ‌صورت نورپردازی ARGB بوده که این موضوع ‌را به محصولی حرفه‌ ای تبدیل کرده است. در این خنک‌ کننده مایع، از یک رادیاتور آلومینیومی 120 میلی‌ متری استفاده شده‌ که به نوبه‌ی خود، سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده دارد. fan: 1 fan type: AiO Water Cooling
 • خنک کننده مایع گرین Green GLC360-EVO

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC360A

  خنک کننده مایع گرین Green GLC360A توسط کمپانی گرین، یک خنک‌ کننده‌ی آبی است که از سیستم حلقه بسته (Closed Loop) استفاده می‌کند. در این خنک‌ کننده، از یک رادیاتور آلومینیومی 360 میلی‌متری استفاده شده‌ که به نوبه‌ی خود، سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده ایفا می‌ کند. روی این رادیاتور آلومینیومی، سه عدد فن 120 میلی‌ متری استفاده شده‌ است که هوای گرم وارد شده به درون رادیاتور…
 • 2%
  Green Glacier GLC360-ARGB

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC360-ARGB

  4,250,000 تومان 4,150,000 تومان

  تخفیف: 2.4%

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC360-ARGB توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. این محصول به ‌صورت نورپردازی ARGB بوده که این موضوع ‌را به محصولی حرفه‌ ای تبدیل کرده است. در این خنک‌ کننده مایع، از یک رادیاتور آلومینیومی 360 میلی‌ متری استفاده شده‌ که به نوبه‌ی خود، سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده دارد. fan: 3 fan type: AiO Water Cooling
 • 5%
  Green Glacier GLC240-ARGB

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC240-ARGB

  4,200,000 تومان 4,000,000 تومان

  تخفیف: 4.8%

  خنک کننده مایع گرین Green Glacier GLC240-ARGB توسط کمپانی گرین طراحی و تولید شده است. این محصول به ‌صورت نورپردازی ARGB بوده که این موضوع ‌را به محصولی حرفه‌ ای تبدیل کرده است. در این خنک‌ کننده مایع، از یک رادیاتور آلومینیومی 240 میلی‌ متری استفاده شده‌ که به نوبه‌ی خود، سهم به سزایی در دفع گرمای پردازنده دارد. fan: 2 fan type: AiO Water Cooling