پی کیو آی

12 کالا

 • فلش مموری پی کیو آی U602L ظرفیت 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 64GB یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیبا است که محصولی از کمپانی پی کیو آی می باشد. وزن این فلش مموری تنها 2.6 گرم و ابعاد آن 0.74 × 1.45 × 2.4 سانتی‌متر است، بنابراین فلش مموری U602L یک دستگاه ذخیره‌ سازی فوق‌ العاده جمع‌ و جور و سبک وزن بوده که می‌ تواند تمامی اطلاعات شما…
 • فلش مموری پی کیو آی U602L ظرفیت 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 32GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 32GB یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیبا است که محصولی از کمپانی پی کیو آی می باشد. وزن این فلش مموری تنها 2.6 گرم و ابعاد آن 0.74 × 1.45 × 2.4 سانتی‌متر است، بنابراین فلش مموری U602L یک دستگاه ذخیره‌ سازی فوق‌ العاده جمع‌ و جور و سبک وزن بوده که می‌ تواند تمامی اطلاعات شما…
 • فلش مموری پی کیو آی U602L ظرفیت 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 16GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 16GB یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیبا است که محصولی از کمپانی پی کیو آی می باشد . وزن این فلش مموری تنها 2.6 گرم و ابعاد آن 0.74 × 1.45 × 2.4 سانتی‌متر است، بنابراین فلش مموری U602L یک دستگاه ذخیره‌ سازی فوق‌ العاده جمع‌ و جور و سبک وزن بوده که می‌ تواند تمامی اطلاعات…
 • فلش مموری پی کیو آی U606L ظرفیت 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U606L 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U606L 64GB محصولی از کمپانی پی کیو آی می باشد که از طریق رابط USB2.0 به کامپیوتر وصل می‌ شود و می‌ تواند به ذخیره‌ اطلاعات بپردازد. این فلش‌ مموری شرکت پی کیو آی در گروه فلش‌ مموری‌ های بند انگشتی قرار می‌ گیرد . فلش‌ مموری‌ های بند انگشتی ابعاد بسیار کوچکی داشته و به راحتی‌ می‌ توان آن را همیشه همراه خود…
 • فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 16GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 16GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L16GB محصولی از کمپانی PQL است. یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیباست. وزن این فلش مموری تنها 3 گرم و ابعاد آن 7.6× 16.4 × 19.9 سانتی‌ متر است، بنابراین فلش مموری U601L یک دستگاه ذخیره‌ سازی فوق‌ العاده جمع‌ و جور و سبک وزن می باشد که شما به راحتی می توانید اطلاعات خود را جا به…
 • فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 16GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 64GB محصولی از کمپانی PQL است. یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیباست. وزن این فلش مموری تنها 3 گرم و ابعاد آن 7.6× 16.4 × 19.9 سانتی‌متر است، بنابراین فلش مموری U601L یک دستگاه ذخیره‌ سازی فوق‌ العاده جمع‌ و جور و سبک وزن می باشد که شما به راحتی می توانید اطلاعات خود را جا به…
 • فلش مموری پی کیو آی U601L ظرفیت 8GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 8GB

  U601L یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیبا است که توسط کمپانی پی کیو آی طراحی و تولید شده است . وزن این فلش مموری تنها 3 گرم و ابعاد آن 7.6 × 16.4 × 19.9 سانتی‌متر است ، بنابراین فلش مموری U601L یک دستگاه ذخیره‌سازی فوق‌العاده جمع‌وجور و سبک وزن می باشد که شما به راحتی می توانید اطلاعات خود را جابه جاکنید و…
 • فلش مموری پی کیو آی U601L ظرفیت 32GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U601L 32GB

  U601L یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیبا است که توسط کمپانی پی کیو آی طراحی و تولید شده است .  وزن این فلش مموری تنها 3 گرم و ابعاد آن 7.6× 16.4 × 19.9 سانتی‌متر است ،  بنابراین فلش مموری U601L یک دستگاه ذخیره‌سازی فوق‌العاده جمع‌وجور و سبک وزن می باشد که شما به راحتی می توانید اطلاعات خود را جابه جاکنید و به…
 • فلش مموری پی کیو آی U606L ظرفیت 8GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U606L 8GB

  فلش‌مموری U606Lمحصولی از کمپانی پی کیو آی است که از طریق رابط USB2.0 به کامپیوتر وصل می‌شود و می‌تواند به ذخیره‌ی اطلاعات بپردازد. این فلش‌مموری کمپانی پی کیو آی در گروه فلش‌مموری‌های بندانگشتی قرار می‌گیرد. فلش‌مموری‌های بندانگشتی ابعاد بسیار کوچکی دارند و به راحتی‌ می‌توان آن‌ها را با همیشه با خود همراه داشت. این فلش‌مموری در برابر آب، ضربه و گردوغبار مقاوم می باشد. مقاوم بودن این محصول در برابر…
 • فلش مموری پی کیو آی U602L ظرفیت 64GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U602L 8GB

  U602L یک فلش مموری بسیار کوچک و سبک وزن با طراحی بسیار زیبا است که محصولی از کمپانی پی کیو آی می باشد . وزن این فلش مموری تنها 2.6 گرم و ابعاد آن 0.74 × 1.45 × 2.4 سانتی‌متر است ، بنابراین فلش مموری U602L یک دستگاه ذخیره‌سازی فوق‌العاده جمع‌وجور و سبک وزن بوده که می‌تواند تمامی اطلاعات شما را به راحتی قابل حمل سازد و به شما این…
 • فلش مموری پی کیو آی U606L ظرفیت 32GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U606L 32GB

  فلش‌مموری U606L محصولی از کمپانی پی کیو آی می باشد که از طریق رابط USB2.0 به کامپیوتر وصل می‌شود و می‌تواند به ذخیره‌ی اطلاعات بپردازد . این فلش‌مموری شرکت پی کیو آی در گروه فلش‌مموری‌های بندانگشتی قرار می‌گیرد . فلش‌مموری‌های بندانگشتی ابعاد بسیار کوچکی داشته و به راحتی‌ می‌توان آن را همیشه همراه خود داشت . این فلش‌مموری در برابر آب ، ضربه و گردوغبار مقاوم می باشد . مقاوم بودن…
 • فلش مموری پی کیو آی U606L ظرفیت 16GB

  فلش مموری پی کیو آی Pqi U606L 16GB

  فلش‌مموری U606Lمحصولی از کمپانی پی کیو آی است که از طریق رابط USB2.0 به کامپیوتر وصل می‌شود و می‌تواند به ذخیره‌ی اطلاعات بپردازد . این فلش‌مموری کمپانی پی کیو آی در گروه فلش‌مموری‌های بندانگشتی قرار می‌گیرد . فلش‌مموری‌های بندانگشتی ابعاد بسیار کوچکی دارند و به راحتی‌ می‌توان آن‌ها را با همیشه با خود همراه داشت . این فلش‌مموری در برابر آب ، ضربه و گردوغبار مقاوم می باشد . مقاوم بودن…