جهت تماس با ما و ارائه نظرات، پیشنهادات و شکایات با شماره های زیر در تماس باشید و یا به نشانی:

مشهد، بلوار شهید دستغیب، مجتمع تجارت کامپیوتر تک یک ، واحد 33 یا 36 مراجعه فرمایید.

تلفن :

05137622320

05137655535

05137655536

ایمیل : info@takyek.com