جهت تماس با ما و ارائه نظرات، پیشنهادات و شکایات با شماره های زیر در تماس باشید.

تلفن :

05131072

ایمیل :

info@takyek.com

آدرس :

مشهد، بلوار شهید دستغیب، مجتمع تجارت کامپیوتر تک یک ، واحد 33.